**** نمدکده namadkadeh تزیین سیسمونی و اتاق کودک ****

×*×*× ساخت و فروش حلقه های اسم و عروسک های نمدی برای تزیین اتاق کودک،سیسمونی و هدیه تولد ×*×*×

ریسه اسم سفارشی سروشا جون.

یه ریسه اسم شیک و تک برای سروشا کوچولو که فردا به دنیا میاد!  (تهران)

همه چیز با انتخاب مامان سروشا جون بوده.

مبارکت باشه سروشا جووووون. 

منتظر آویز تخت سروشا جون باشید.